Noen smånotater til vandringens psykologi

Å gå er et aktet litterært emne for poeter of forfattere. Mange av de som kaller seg skribenter og forfattere har skrevet spennende essays om fotturer, om alskens slags underlige vandringer, og om alle de merkelige sidene ved kunsten å gå. Etterhvert som jeg leste meg inn i vandringslitterature, ble jeg nesten monomant opptatt av […]

”Den terapeutiske veien”: pilegrimsferder som kilde til personlig endring

Innledende betraktning om pilegrimsvandringens muligheter som kilde til personlig forandring, livsforbedring og rehabiliteringsstøtte ved helsemessige, personlige, psykiatriske og psykososiale problemer Motto for artikkelen:  Den viktigste pilegrimsferden er alltid denne ene og kanskje den vanskeligste for oss alle – det å la være å legge ut på alle slags urolige og rastløse reiser og ferder, for […]

Vandrende glede. Meister Eckhart som åndelig lærer for vandrere (under utforming)

«Øyet som jeg ser Gud med, er det samme øyet som Gud ser meg med» «If I were asked which of all the mysteries will forever remain impenetrable I would not hesitate to answer: the obvious.» – (Edmond Jabès: The Book of Shares) Innledning: Det jeg så langt har skrevet om den lange vandringens mangesidige […]